Werkwijze

 

Hoe werk je?

Afhankelijk van de persoon en de coachvraag komen verscheidene zaken in het gesprek aan bod. In ieder geval kijken we naar

 • Onderscheid maken tussen probleem en beperking
 • Waarden van de cliënt definiëren en nieuwe denkpatronen onderzoeken
 • Coachvraag preciseren en oplossingen zoeken
 • Bewustwording
 • Stappenplan maken
 • Veranderingen aandurven
 • Keuzes maken

        

Voor wie?

Een ieder met een vraag waar hij niet mee verder komt, of voor nader onderzoek naar eigen gedrag kan bij mij als coach terecht.

Meerdere cliënten zijn

 • leraar
 • manager
 • ondernemer
 • schrijver
 • adviseur
 • projectleider
 • onderzoeker

Velen hebben vragen met betrekking tot hun loopbaan:

 • Ik heb het veel te druk.
 • Ik heb het gevoel dat alles uit mijn handen glipt.
 • Hoe breng ik balans tussen mijn werk en mijn privéleven?

       

Wat kan ik verwachten?

Afhankelijk van de vraag spreken we meestal tussen vier en acht gesprekken af, verdeeld over een aantal maanden.
Voor werkgerelateerde, praktische zaken zijn meestal niet meer dan zes gesprekken nodig. Bij burn-out klachten kan een traject meer sessies beslaan.

Vaak is het goed enige tijd tussen de gesprekken te nemen. Verandering heeft tijd nodig. De frequentie van de gesprekken ligt in het begin vaak hoger dan verderop in het traject.
Er zijn ook trajecten van slechts drie gesprekken mogelijk.
Tijdens het intakegesprek maken we hier duidelijke afspraken over.

Het intakegesprek is gratis als je besluit meerdere gesprekken aan te gaan.